Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna

fotolabRealizujemy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wykonywane bezpośrednio w Gabinecie oraz we współpracy z laboratoriami zewnętrznymi. Na podstawie pobranego od pacjenta materiału wykonujemy badania takie jak:

  • przesiewowe, obejmujące analizę morfologiczną i biochemiczną krwi, co pozwala na zorientowanie się w stanie zdrowia konia, wykrycie ewentualnych niedoborów i zaburzeń funkcjonowania narządów wewnętrznych;
  • hormonalne, pozwalające na diagnostykę choroby Cushinga (ECS), syndromu metabolicznego koni (EMS), wnętrostwa oraz wczesną diagnostykę ciąży;
  • mikrobiologiczne, celem wykrycia określonych mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów) i znalezienia sposobu na walkę z nimi, czy to poprzez dobranie odpowiedniej antybiotykoterapii, czy też poprzez zastosowanie autoszczepionki (na przykład w terapii sarkoidów – autoszczepionki wirusowej);
  • immunologiczne, na przykład celem określenia statusu immunologicznego źrebięcia;
  • parazytologiczne, nastawione na zobrazowanie pasożytów wewnętrznych w kale i krwi;
  • alergiczne, mające zastosowania zarówno w diagnostyka-laboratoryjna-podstronaprzypadku nadwrażliwości na alergeny środowiskowe (RAO), jak i pokarmowe oraz owadów, co pozwala na określenie źródła problemów i przeprowadzenie ukierunkowanej terapii (odczulania);
  • a także: moczu, antydopingowe (obejmujące również wykrycie substancji przeciwzapalnych, czy uspokajających przy zakupie konia), genetyczne, toksykologiczne (również paszy), histopatologiczne, płynów ustrojowych i inne.