Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

W rozległej dziedzinie medycyny, jaką niewątpliwie jest interna Gabinet zajmuje się między innymi:

  • diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, w tym wykonywaniem popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) i terapią z użyciem inhalatora dla koni Equine Haler
  • całodobową opieką weterynaryjną w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego chorób morzyskowych (kolek) wraz z pomocą w organizacji i transporcie do szpitala dla koni, jeśli zajdzie konieczność leczenia operacyjnego
  • diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego przebiegających z utratą masy ciała czy biegunką, w tym diagnostyką zaburzeń wchłaniania węglowodanów
  • diagnostyką, zaburzeń endokrynologicznychdermatologia3 będących przyczyną występowania między innymi zespołu Cushinga (ECS), syndromu metabolicznego koni (EMS), insulinooporności
  • diagnostyką i terapią chorób wynikających z nadwrażliwości – alergii środowiskowych, pokarmowych, czy na alergeny owadów
  • diagnostyką i leczeniem schorzeń dermatologicznych o podłożu bakteryjnym, grzybiczym, wirusowym, pasożytniczym czy autoimmunologicznych