Castor bean tick on the leaf. Ixodes ricinus.Blisko 50 koni wzięło udział w bezpłatnych, przesiewowych badaniach krwi mających na celu wykrycie Babesia spp. w populacji koni w Polsce. Testy laboratoryjne przeprowadzane przez Zakład Parazytologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oparte są na metodzie PCR, a więc najdokładniejszej, bo wykrywającej materiał genetyczny pasożyta.

Babeszjoza to choroba odkleszczowa, która jest relatywnie rzadko diagnozowana ze względu na niespecyficzny przebieg, kosztowną diagnostykę oraz często niewielką świadomość zagrożenia z jej strony panującą wśród lekarzy weterynarii i właścicieli koni. Dane statystyczne, wzbogacane sukcesywnie w odniesieniu do ludzi i psów, w przypadku koni pozostają bardzo ubogie. Cieszymy się wobec tego, że możemy mieć wkład w kształtowanie obecnego stanu wiedzy równocześnie mając szansę na skorzystanie z możliwości wczesnego wykrycia Babesia spp. we krwi naszych Pacjentów.